МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩ РОБОТ

TOMILK 250 е съоръжение позволяващо на малки млекопреработвателни предприятия да преработват мляко до следните продукти в малки серии.

 

Изтегли: Ръководство за работа

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

1. Кисело мляко - пастьоризиране до 85 С, охлаждане до 38С, добавяне на закваска ,

разбъркване.

 

2. Бяло саламурено сирене - пастьоризиране до 72С, задръжка 15 мин. охлаждане до 33С,

добавяне на закваска  ( интервал 5 до 40 мин.), добавяне на Ca Cl2 ( интервал 5 мин.) добавяне

на сиренарска мая, (интервал 10 до 40 мин.) разбъркване , рязане

 

3. Кашкавал - пастьоризиране до 64С, охлаждане до 33С, добавяне на закваска ( интервал 5 до

40 мин.), добавяне на Ca Cl2 ( интервал 5 мин.) добавяне на сиренарска мая, (интервал 10 до 40

мин.)  разбъркване , рязане,(повишаване на температурата на 38 С), разбъркване 15 мин.

 

ЗАБЕЛЕЖКА - пастьоризациьонните температури , температурата на сиреизготвянето,

интервала между закваска и Калциевия двухлорид, времето за заквасяване и времето за

изпичане и температурата за изпичане ( при производство на кашкавал), и степента на

разбъркване при нарязване на сиренината и при изпичане на кашкавала  са променливи

величини и могат да се настройват в зависимост от желанието на клиента от самия потребител.

 

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com