вана за шоково охлаждане

Предназначени са за охлаждане на течности с висока входяща температура (горещи захарни разтвори и други). Подходящи са за бонбонената и сладкарската промишленост.

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com