приемна установка

Приемната установка служи за следене и  измерване на постъпилото количество мляко. Устройството на магнитноиндукционния разходомер позволява включването му към система за архивиране на данните в млекопреработващото предприятие.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМНА УСТАНОВКА  10 000 Л./ЧАС

- Носеща рама

- Филтър – 2 бр. Успоредни

- Помпа самозасмукваща с дебит 5 м.

- Съд с обезвъздушител и наблюдателно стъкло

- Електронен разходомер на магнитноиндуктивен принцип, с възможност за свързване към система за архивиране

- Възвратен клапан

- Ел. Табло

- Тръби и арматура

- Инсталирана мощност - 3 kW

- Габаритни размери – 1200х700х1300

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМНА УСТАНОВКА  5 000 Л./ЧАС

- Носеща рама

- Филтър – 2 бр. Успоредни

- Помпа самозасмукваща с дебит 5 м.

- Съд с обезвъздушител и наблюдателно стъкло

- Електронен разходомер на магнитноиндуктивен принцип, с възможност за свързване към система за архивиране

- Възвратен клапан

- Ел. Табло

- Тръби и арматура

- Инсталирана мощност - 3 kW

- Габаритни размери – 1200х700х1300

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЕМНА УСТАНОВКА  3 000 Л./ЧАС

- Носеща рама

- Филтър

- Помпа центробежна

- Електронен разходомер

- Ел. Табло

- Тръби и арматура

- Инсталирана мощност - 1,5 kW

- Габаритни размери – 1200х700х1300

 

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com