пчеларски инвентар

» Вана за разпечатване на пчелни пити и филтриране на мед - за 12 и 24 рамки

 

» Восъкотопилка - В произвежданата от нас восъкотопилка восъкът се топи на водна баня.

 

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com