миещи системи

Централно измиваща системи служи за измиване на тръбопроводи, машини и съоръжения към тях. За малки и средни млекопреработващи цехове до 1000 литра на ден

Изработваме и по големи миещи инсталации по желание на клиента

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com