ледогенератор за люспест лед

Произвеждаме ледогенератори с производителност от 100 до 1500 кг. Размерът им зависи от производителността за час.

 

Подходящи са за всички направления на хранителната промишленост, където се използва люспест лед, например месопреработвателната промишленост, рибната промишленост и други.

 

7500 гр. Силистрa, ул. Тутракан 14

тел./факс: 086 / 821-750;     GSM:  0888 211 043;   0898 686 328

GSM:  0896 600 326;  RO: +40 76 46 78 213

e-mail: info@tonistart.com